Bakó Ildikó

Bakó Ildikó alkotó

Mesterség

tojásfestő

Ismertető

A tojásfestéssel, illetve a festett tojással mint mindenki, ő is gyermekként találkozott: gyermekkorában még egyszínű tojásokat festett a locsolóknak. Környékükön nem volt hagyománya a díszített tojásnak, a levélrátétes tojást kivéve.

Néptáncos léte alatt több népművészeti ághoz közelkerült: varrt viseleteket, babát, készített csuhébabát, hímzett terítőt, ruhát, posztót.

A 70-es évek elején egy újságban megjelent cikk nyomán próbált meg karcolt tojást készíteni a néptáncos locsolóknak. Ezután elmélyülten kezdett foglalkozni ezzel a tevékenységgel, és kereste a tojásdíszítés legősibb technikájával készült karcolt motívumokat. A Néprajzi Múzeumban minták után kutatott; megismerte több tojásdíszítő munkáját, tapasztalatokat cseréltek.

1974 óta gyűjti-kutatja a Dunántúl hagyományos népművészeti motívumait, melyek feldolgozásával készíti a karcolt és írott tojásdíszítő mintákat.

Tojásait zsűriztette, így 2001-ben megkapta a népi iparművész címet.

Cikkek jelentek meg munkáiról, bemutatókat, játszóházakat tartott, önálló és közös kiállításokon vett részt Magyarországon és külföldön egyaránt.

A Magyar népi kézművesség című könyv Tojásdíszítés fejezetében szerepelnek munkái.

Az Országos Élő Népművészet pályázatra beadott, majd bronz oklevéllel díjazott karcolt és írott tojásaira a legbüszkébb. 

Takácsiban a Népművészeti Műhely Galériában 2003 óta láthatók munkái: a különféle technikával készült mintegy 400 darab tojás mellett hímzései, csuhé és egyéb tárgyai.

A tojásdíszítés három ágát műveli: elsősorban a karcolást, a méhviasszal való írást, azaz batikolást, és az általánosan elterjedt levélrátétes tojást.

Célja a népi hagyományok, szokások ápolása és továbbadása, a Dunántúlon fellelhető karcolt minták kutatása, összegyűjtése, továbbfejlesztése és terjesztése.

Díjak, elismerések

Népi Iparművész, 2001 (A 99 zsűrizett karcolt és írott hímes tojásból 21 darab A kategóriás, 73 darabb B kategóriás, 4 db HMR, 1 db HMT)

„Minden a tojásból való” című dolgozat, 2006

Karácsonyi ünnepkörhöz kötődő zsűrizett csuhémunkák: 7 darab A kategóriás, 3 darab B kategóriás

Megyei Népművészeti Pályázat, 1996: I. díj (a XIX. szd-i Takácsi Suba kicsinyített másolatának elkészítésért)

Országos Élő Népművészet Pályázat - Hímestojás kategória, 2005 és 2015: bronz oklevél 

Magyar Kultúra Lovagja, 2008

„Magyar Kézműves Remek”, 2018 (a „Tulipánok karcolt és írott tojásokon” címmel benyújtott alkotásokért)

Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 2012

NMI-NESZ által kiírt pályázaton 14 darab alkotása került be a nemzeti ajándékok közé

Termékek (1 db találat)