Dóráné Hidas Gabriella

Dóráné Hidas Gabriella alkotó

Mesterség

szövő-hímző

Ismertető

1985-ben született Budapesten. Szombathelyen a NyME SEK Zenei Tanszékén szerzett diplomát mint ének-zenetanár, karvezető és alapfokú néptáncpedagógus.

Születése óta körülveszi népünk zenéje, táncai, tárgyi öröksége, keresztény szokásvilága. Gyermekkora óta zenél, táncol, hímez-varr, farag. Számára természetes ebben a közegben élni-létezni, hiszi, hogy egyik alapvető feladata ennek az örökségnek a továbbörökítése. Ezért azon dolgozik, hogy azok a felnövekvő gyermekek, akik ebbe a gazdag és ősi kultúrájú országba születnek, megismerjék kincseinket és számukra is természetessé váljon ez a hagyományos világ.

2017-ben költözött férjével a Zselicbe, ahol népi éneket tanít egy művészeti iskolában. Itt talált rá arra lehetőségre, amire korábban csak álmodozás szintjén gondolhatott. A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület berkein belül Csapó Angéla szövőszakkört hozott létre, mely az évek során Motolla szövőműhely néven intézményesült. Ebben a műhelyben tette első lépéseit a szövés-tanulás gyönyörű, kanyargós útjain.

 

Díjak, elismerések

A 2019-es Komatál-Komakendő pályázatra benyújtott szakajtóruhái az első zsűri elé tett munkái.