Stratégiai konferencián nyílik meg a Komatál kiállítás

Család és közösség témakörben rendezi meg az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a XI. stratégiai konferenciát 2019. április 17–18-án, a Lakitelek Népfőiskolán. A kétnapos esemény programjában előadások, műhelymunkák, a „Komatál Program” Kárpát-medencei alkotópályázat kiállításmegnyitása, valamint díjátadó ünnepség is szerepel.

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységében kiemelt figyelmet szentel a családoknak: nemcsak szakmai hitvallás, hanem napi tapasztalat, hogy a mentális egészség alapja a megtartó közösség, és a közösségi lét már önmagában családi mintákra épít. Személyiségünk, a közösségben tanúsított viselkedésünk, sőt, a kultúra közvetítése egyaránt a családra, mint a legkisebb közösségre alapoz. A gazdag magyar kultúra átörökítésének és folytonosságának letéteményesei a hagyományaikat ismerő, gyökereikhez ragaszkodó, kulturálisan tudatos, közösségi szemléletet valló családok.

Ez a családokra fókuszáló szemlélet jelenik meg az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai folyamataiban, s e hitvallás szellemisége indította útjára – többek között – a „Komatál Programot”, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Népfőiskola Alapítvány, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. együttműködésében valósul meg. A kezdeményezés egy szép hagyományt, a komatálhoz kapcsolódó szokásokat szeretné feleleveníteni és népszerűsíteni a családokat körülvevő közösségek körében egy hosszú távú közösségépítő folyamat során.

A „Komatál Program” kapcsán megfogalmazott közös célok elérése érdekében az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. egy, a családok kultúra- és értékközvetítésben betöltött szerepét vizsgáló stratégiai konferenciát szervez, 2019. április 17–18-án.

A konferencia programjában szociológiai, művelődéstörténeti, néprajzi, felnőttképzési, kutatás-történeti, gazdasági előadások hangzanak majd el a témához kapcsolódva. Az esemény délutáni kínálatában családbarát jó gyakorlatok és tematikus műhelymunkák szerepelnek.

A konferencia második napján kerül sor a családi-rokoni gondoskodás hagyományát népszerűsítő Kárpát-medencei alkotópályázatra, a Komatál Program díjainak átadására és az alkotásokat felvonultató kiállítás megnyitására. A szakmai tanácskozás az EFOP-3.7.3-16-2017-00149 Művelődő közösségek az Alföldön projekt keretében valósul meg.
A stratégiai konferencia időbeosztása:

2019. április 17. 10:00–18:30
„Család és Közösség” konferencia
2019. április 18. 10:00–14:30 Komatál Program – Kárpát-medencei alkotópályázat kiállításmegnyitás és díjátadás, „A komatál hagyományok közösségerősítő szerepe” műhelykonferencia

A konferencia helyszíne: Lakitelek Népfőiskola, Lakitelek Felsőalpár 3., Lakodalmas Ház
A konferencia megtelt! Köszönjük a jelentkezéseket! 
 

Szóljon hozzá!