Komatálat hoztam, meg is aranyoztam

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Igazgatósága Komatál Zala - „Népesedjenek az aprófalvak” című programjának záróeseménye 2020. szeptember 4-én a Gébárti Kézműves Házban valósult meg.

A megyében mély gyökerekkel bíró ősi népszokás egy szelete, a mai kor szellemiségének megfelelően került be a zalai közművelődési programok közé. A hagyomány szerint a gyermekágyas anyák iránti figyelmesség egyben a családnak is szólt, hiszen a komaasszonyok 12 napon keresztül élelemmel látták el a családot. A hagyomány átörökítésébe becsatlakozott települések - Alsónemesapáti, Gelse, Hahót, Kehidakustány, Lakhegy, Nova, Resznek, Rédics és Zalaboldogfa - más-más kutatással, gyűjtéssel készültek a találkozóra.

A zárórendezvényt Török Gabriella Rita, a Nemzeti Művelődési Intézet minőségfejlesztési és hálózati központ vezetőjének szavai nyitották meg, majd a települések polgármesterei mutatták be az általuk képviselt közösségeket, hangsúlyozva e nap fontosságát, valamint a községek életében betöltött szerepét. A Komatál program indíttatását és lényegi elemeit Matyasovszky Margit megyei igazgató ismertette, ezt követően Devecz Erzsébet, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület titkára, a „Komatál hagyományai a Zala megyei településeken” címmel tartott előadást a vendégeknek.

A kis falvak gyűjtőmunkájának köszönhetően számos, e szép, feledésbe merült szokáshoz köthető ételreceptet, komakendőket, népdalokat és mondókákat, valamint fotókat hoztak el, melyekből szemléletes kiállítás kerekedett. Prokné Tirner Gyöngyi a Kézművesek Háza intézményegység vezetője köszöntőjében méltatta a kezdeményezést, és annak közösségre gyakorolt hatásait. Az összegyűjtött tárgyak milyenségében, és az írott anyagok tartalmában épp úgy megmutatkoztak a gyermek érkezésének örömteli pillanatai, mint a gondoskodás felelősségének szép példái.

A településekről érkezett újszülött gyermekes családok zalai és egyéb tájegységekről származó népművészeti remekeket kaptak ajándékba, jelképezve ezzel a falujuk első komatál közösségének létrejöttét. Az emelkedett hangulatú délután során Hungarikum játszóház állt az érdeklődő szülők és gyermekeik rendelkezésére, amelyben nemzeti és megyei értékeink totó, puzzle, hungarikum kockák és színező füzetek formájában mutatkoztak meg.

Az ünnepi perceket kulturális műsor gazdagította, a helyi közösségek jellegzetes süteményeinek, kalácsainak, italainak kínálása közepette. Az anyákat, gyermekeiket és kísérőiket a Lakhegyi Daloskör, az Alsónemesapáti Baba–Mama Klub mondókás előadása, valamint a Nováról érkezett Göcsej Szíve Dalkör szórakoztatta, majd hívta közös éneklésre.

A nagysikerű Pajtaszínház projekt keretében életre hívott Színjátszók Egervári Grémiuma Illés Gyula: Tűvé-tevők című parasztkomédiájával vidították fel a közönséget.

A megye aprófalvait képviselők összejövetele meghitt találkozóvá, színes forgataggá vált a nap végére.

A zalai komatál közösségek lélekemelő órákat éltek át a közösségi összetartás jegyében, melyek zalai, tájjellegű vacsora elfogyasztásával zárultak.

 

2020.09.08.

 

 

Szóljon hozzá!