A Program meghirdetői

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete több mint harminc éve fejti ki tevékenységét. Az egyesület célja: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. Az egyesület törekszik a nagycsaládok politikai, gazdasági és erkölcsi jelentőségének megismertetésére és elismertetésére, hogy felmutassa a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek.
Honlap: www.noe.hu
A Nemzeti Művelődési Intézet a közösségi művelődés országos fejlesztő, módszertani intézménye, mely szakmai tevékenységét a helyi társadalmak megerősítésének küldetésével, s azzal az elhívatással végzi, hogy a kulturális társadalomfejlesztés eszközeivel hozzájáruljon a magyar nemzet életminőségének javulásához a Kárpát-medencében. Céljaiként fogalmazta meg a magyar emberek nemzeti és helyi identitásának erősítését, önbecsülésük, értékrendjük megerősítését, érvényesülésük elősegítését, valamint a tudatos érték- és közösségalapú társadalom- és gazdaságfejlesztést.
Honlap: www.nmi.hu
nepfoiskola
A közel negyedszázados múltra visszatekintő Népfőiskola Alapítvány működteti Lakitelek Népfőiskolát, mely a közösségi művelődés megyei és országos feladatellátóinak, civil szervezeteinek, képzési hálózatának szellemi bázisa és rendszeres találkozási központja a Kárpát-medencében. Lakitelek Népfőiskola volt a rendszerváltás együttgondolkodásainak kultikus helyszíne, s jelenleg is a magyar emigráció központja, a Kárpát-medencei értéktár-mozgalom bölcsője. A Népfőiskola Alapítvány által létrehozott külhoni értékfeltáró kollégiumok bázisai annak a törekvésnek, melynek jegyében a magyarság a határainkon túl is feltárja és rendszerezi értékeit, ápolja gazdag nemzeti kultúránkat.
nesz
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége összefogja az országban és a határainkon túl működő 59 Népművészeti Egyesületet. Céljaiként fogalmazta meg a nemzeti tárgykultúra értékeire épített, szakmai és esztétikai szempontból egyaránt hiteles kézműves, népművészeti, népi iparművészeti tevékenység szolgálatát és képviseletét. A magyar népi kultúra hagyományos értékeinek továbbéltetését, a minőség megőrzését, az alkotók, az alkotások és a szakterületen működő szervezetek, közösségek, műhelyek szakmai, gazdasági érdekképviseletét.
Honlap: www.nesz.hu